Veelgestelde vragen voor familie en naasten

Mijn zoon is in behandeling bij Mondriaan, kan ik daar eens met iemand over praten?

Ja, dat kan. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier eens met iemand over wilt praten. U kunt met u vragen terecht bij de hulpverleners die uw zoon begeleiden. Daarnaast is er ook een speciale familiecoach met wie u kunt spreken tijdens het gratis familiespreekuur.  En natuurlijk kunt u altijd terecht bij de familievertrouwenspersoon. Zowel de familiecoach als de familievertrouwenspersoon zijn er om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen.

Ik maak mij zorgen om mijn zus, maar zij wil me niets vertellen over de behandeling die zij krijgt.

Er zijn wettelijke regels rondom privacy waaraan hulpverleners van Mondriaan zich moeten houden. Als iemand die in behandeling is niet wil dat er informatie met derden wordt gedeeld moet die wens gerespecteerd worden. Dat is voor u als naaste misschien niet gemakkelijk. De familievertrouwenspersoon kan u heel veel niet persoonsgebonden informatie geven, zodat misschien al (een deel van) uw vragen beantwoord zijn.

Mijn dochter heeft psychische problemen en woont nog thuis. Ik vind het heel moeilijk om goed met haar om te gaan, wat kan ik doen?

Het samenleven met iemand met psychische problemen is in sommige gevallen niet gemakkelijk. Het is vaak bepalend voor de sfeer. U kunt dit probleem bespreken met de hulpverleners van uw dochter. Zij kunnen u wellicht nuttige tips geven. Het is belangrijk op tijd aan te geven als u zelf ondersteuning wenst. Laat de drempel niet te hoog zijn, uw vraag is niet gauw vreemd, wij willen u graag serieus nemen. Een gesprek met de de hulpverleners, de familievertrouwenspersoon of de familiecoach van Mondriaan kan opluchten.

Ik heb het idee dat mijn partner heel dringend hulp nodig heeft, maar hij weigert alle hulp. Wat kan ik doen?

Een standaard oplossing is er nooit. Wij kijken altijd naar de persoonlijke situatie daarbij komt dat wij ons aan de regels moeten houden bijvoorbeeld op het gebied van privacy. U kunt met de familievertrouwenspersoon over dit probleem spreken, om samen te zoeken naar een oplossing. Als er echt sprake is een zorgwekkende situatie waarbij iemand gevaar dreigt te lopen, bijvoorbeeld door ernstige verwaarlozing, verslaving of psychische problemen kunt u, naast het bespreekbaar maken van uw zorgen bij de huisarts van uw naaste, ook contact opnemen met de teams van bemoeizorg.

Wanneer kan iemand verplichte zorg krijgen?

Dat kan niet zomaar, daarvoor zijn regels opgesteld door de overheid. Lees hier meer over verpichte zorg.

Mondriaan biedt allerlei bijeenkomsten voor naasten, is dat wat voor mij?

Om mensen te ondersteunen in het omgaan met psychische zieke familieleden biedt Mondriaan verschillende cursussen en themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen er verschillende onderwerpen aan de orde. U krijgt antwoorden op vragen als:

  • Wat houdt de ziekte in en wat zijn oorzaken van de ziekte?
  • Welke behandelmogelijkheden en medicijnen zijn er?
  • Hoe gaat u er zelf mee om en wat zijn de mogelijkheden tot behandeling?
  • Hoe en waar krijgt u als familielid en/of mantelzorger ondersteuning

U bepaalt uiteraard zelf of het iets voor u is.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden over de manier waarop ik door Mondriaan ben behandeld?

De medewerkers doen hun uiterste best om hun patiënten en familie zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Bent u ondanks dat niet tevreden, bepreek dat dan met degene waarover u ontevreden bent. De behandelaar streeft eveneens naar een goed overleg met u. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de familievertrouwenspersoon.