Heeft u een klacht als familie?

Wanneer er problemen ontstaan tijdens de behandeling van uw naaste, is het de bedoeling dat u dit eerst bespreekt met de behandelaar. In de meeste gevallen zal dit leiden tot een oplossing en een ‘normale’ communicatie.

U kunt de volgende procedure volgen:

  1. U meldt de klacht aan de behandelverantwoordelijke;
  2. In een gesprek tussen u en de behandelverantwoordelijke en/of begeleider komt er een voorstel voor het oplossen van het probleem;
  3. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, meldt de behandelverantwoordelijke en/of begeleider dit aan de leidinggevende van de afdeling, unit of woonvorm, die u maximaal binnen 1 week, uitnodigt voor een gesprek;
  4. Mocht het gesprek met de leidinggevende dan niet het gewenste resultaat opleveren, kunt u zich wenden tot de familievertrouwenspersoon;
  5. Wanneer de bemiddeling van de familievertrouwenspersoon niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u ten slotte de klacht met bemiddeling van de familievertrouwenspersoon schriftelijk indienen bij directie. Deze neemt na overleg met betrokkenen een bindend besluit.

Lees meer