Lotgenotencontact

Wilt u uw ervaringen delen met andere familieleden of naasten of hoort u graag hoe andere familieleden omgaan met de problematiek van uw naaste?

Mogelijk is lotgenotencontact dan iets voor u. Er zijn diverse lotgenotenorganisaties in Nederland. Hieronder zetten we enkele voor u op een rijtje. Ook vindt u hier algemene websites gericht op psychische problematiek

Adhd en Autisme

www.adhd-xtra.nl Lotgenotencontact voor adhd en aanverwante stoornissen.

www.autisme.nl De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

Auti-treff, is een ontmoetingsplek voor o.a. ouders en/of naasten van mensen met autisme. Naast inloopavonden voor ontmoeting en wederzijdse ondersteuning zijn er bij AUTI-TREFF diverse activiteiten en thema-avonden met als doel het verbeteren van de positie van mensen met autisme specifiek in regio Zuid-Limburg.

www.balansdigitaal.nl Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Dementie

Alzheimer Cafe Parkstad: Bijeenkomsten voor mensen die met dementie te maken hebben. Elke 2e dinsdag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur. Het adres is: Zorgcentrum Tobias,  Piet Malherbestraat 2, 6417 ZA Heerlen.

Manisch-Depressieve ofwel Bipolaire stoornis

www.plusminus.nl Plusminus (voorheen Vereniging voor Manisch Depressieven en betrokkenen) is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen.

Mantelzorg

www.mezzo.nl  Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander en dat ‘op eigen wijze’ wil doen, als mantelzorger of zorgvrijwilliger.

www.voormantelzorgers.nl Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuid-Limburg biedt mantelzorgers, op zowel lokaal als regionaal niveau, ondersteuning op diverse gebieden. Op de homepagina van deze site kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van dit steunpunt dat diverse interessante activiteiten organiseert voor mantelzorgers.

www.mantelzorgparkstad.nl Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg biedt mantelzorgers in Parkstad ondersteuning op diverse gebieden.

informatie wijzer mantelzorg folder van PGGM met praktische informatie voor mantelzorgers.

Psychose en Schizofrenie

www.ypsilon.org MIND Ypsilon wil perspectief bieden aan familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, om eraan bij te dragen dat de kwaliteit van leven voor mensen met deze kwetsbaarheid verbetert.

Verslaving

www.helpmijndierbareisverslaafd.nl Steunpunt en kenniscentrum voor partners, familie en vrienden van verslaafden.

Zelfhulpgroep ouders van kinderen met alcohol/drugsgebruik Deze zelfhulpgroep is een lotgenotengroep van ouders met middelengebruikende en/of verslaafde kinderen. Deze groep wordt ondersteund door Mondriaan, maar uw kind hoeft niet in zorg te zijn bij Mondriaan om als ouder deel te nemen aan deze groep.

www.al-anon.nl Heeft uw partner, vriend of familielid een alcohol- of drugsprobleem? Heeft u het daar moeilijk mee? Beïnvloedt het uw leven negatief? Al-Anon leert u hoe u met de verslaafde om kunt gaan, hoe u weer gemoedsrust kunt krijgen en uw eigen leven weer kunt oppakken. Bij Al Anon helpen lotgenoten elkaar door ervaringen te delen en een programma te volgen. Lees hier meer over de wekelijkse bijeenkomsten van Al Anon op een locatie in Heerlen.

Overige websites

www.labyrint-in-perspectief.nl Stichting Labyrint in Perspectief zet zich in voor familieleden en naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen, met of zonder diagnose.

www.kopopouders.nl Online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische problemen of verslavingsproblemen.

www.kopstoring.nl Site voor kinderen met ouders met psychische of psychiatrische problemen.

www.dwangindezorg.nl  Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit patiënten, directbetrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.

www.113.nl Als je denkt aan zelfmoord, als je je zorgen maakt om iemand of als je nabestaande bent. Bij 113 Zelfmoord Preventie (0900-0113) kun je hierover praten of in therapie: anoniem, vrijuit, gratis en 24/7.

www.trimbos.nl Ontwikkelt kennis over geestelijke gezondheid en verslaving. Het Trimbos behandelt niet.

www.vriendendiensthorizon.nl Maatjesproject dat gezelschap zoekt voor mensen met een pscyhiatrische ziekte d.m.v. een maatje.

www.vooreenveiligthuis.nl Dit steunpunt biedt steun en advies bij huiselijk geweld.

www.psychischegezondheid.nl Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun omgeving en voor verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland.

www.mindkorrelatie.nl Informatie, steun en advies op gebied van gezondheid en welzijn.

www.vraagsturingindezorg.nl Website met ervaringsverhalen van patiënten in de GGZ of hun familieleden.