Kind van

Wanneer je als kind opgroeit bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem, merk je daar altijd wat van. Dat verdient extra aandacht, omdat deze kinderen het risico lopen zelf problemen te ontwikkelen. Om deze risico’s te verminderen, is het preventieprogramma Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO) ontwikkeld.

De preventieactiviteiten zijn gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Op een ontspannen en speelse wijze wordt gewerkt aan:

  • praten over wat de ziekte van de ouder voor het kind betekent
  • informatie over het ziektebeeld van de ouder
  • bewust worden van en omgaan met gevoelens
  • vriendschap en ontspanning
  • steun zoeken bij vertrouwenspersonen

Kunnen we iets voor je betekenen of heb je vragen? 

Neem dan contact met ons op:
Afdeling Preventie T 088 – 506 7200 of via e-mail

We bieden specifieke groepen voor KOPP-KVO-kinderen en hun ouders. De verschillende groepen zijn voor:

Lees meer