Familieraad

De familieraad bestaat uit een enthousiaste groep mensen ontstaan uit en voor familie van familieleden en naasten van patiënten van Mondriaan. Zij maken zich sterk om de belangen te vertegenwoordigen van familie en naasten, vanuit de overtuiging dat ervaring en betrokkenheid een belangrijke bijdrage leveren aan de goede zorg voor hun naaste. De familieraad vindt het belangrijk dat u betrokken wordt bij de behandeling en dat u een goede samenwerkingspartner in de zorg kunt zijn.

Als geen ander zijn zij de spreekbuis voor de familie en bundelen zij de krachten van de achterban. De familieraad behartigt uw belangen en zet zich in voor een goede onderlinge communicatie met Modnriaan. De familieraad is een onafhankelijk orgaan en heeft bevoegdheden om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de organisatie. Zij staan open voor uw inzichten en aandachtspunten zodat we samen de hulpverlening aan uw onze naasten kunnen verbeteren.

Familiebeleid

De manier waarop Mondriaan de familie en naasten benadert en betrekt, is vastgelegd in het familiebeleid. Dit familiebeleid richt zich o.a. op:

  • Bejegening
  • Informatie-uitwisseling
  • Participatie in het zorgproces
  • Ondersteuning/begeleiding van familie

De familieraad speelt een belangrijke rol bij het bevorderen en het implementeren van een goed familiebeleid binnen Mondriaan. De familieraad zet zich ook in om de relatie tussen hulpverlener en familie/naasten van de patiënt met succes te versterken. Samen werken en gaan voor deze missie geeft voldoening en maakt ons samen sterk. De familieraad is ervan overtuigd dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor onze naasten.

Karin van den Berg, voorzitter familieraad Ik zie de familieraad als een stevige partner binnen Mondriaan als het gaat over herstel en ondersteuning van zowel de patiënt als zijn naasten. We zijn een soort bruggenbouwers. Het is belangrijk om goed op elkaar afgestemd te zijn, maar ook om kritisch te kijken naar hoe zaken zich ontwikkelen en daarop in te spelen als dat nodig is. Door mee te denken over beleid en dankzij de ervaringsdeskundigheid, dragen we bij aan een betere zorgkwaliteit. Maak daarom zeker gebruik van de ondersteuning die wij kunnen geven!

Meer informatie en/of meedenken?

De familieraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Wilt u met hen meedenken en/of ook een actieve bijdrage leveren bij de familieraad? Neem dan contact op met Jacintha Geerkens, ondersteuner familieraad T 06 12 28 43 67 of mail naar familieraad@mondriaan.eu.

Lees meer