Familie als bondgenoot

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het betrekken van familie een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg in de ggz. Bij Mondriaan staat familiebeleid de afgelopen jaren hoog op de agenda. Het besef dat familie en naasten een cruciale rol in het leven van de patiënt spelen is er. Familie en naasten vormen een constante factor. Hulpverleners komen en gaan. Dus samenwerking tussen allereerst de patiënt, zijn naaste omgeving en hulpverleners is niet meer weg te denken uit de ggz, ook niet bij Mondriaan.

Het Landelijk Platform GGz heeft Mondriaan het maximum van vier sterren toegekend. De LPGGz Ster is hét keurmerk voor kwaliteit in de ggz vanuit cliënten- en familieperspectief. 

Samen krachten bundelen

Mondriaan heeft eigen FAB-teams (Familie als Bondgenoot teams) bestaande uit professionals, familie- en patiëntervaringsdeskundigen die de landelijke training (via project FABuleus) hebben gevolgd om samen les te geven aan teams van professionals in de psychiatrie.

Als basis van deze lessen dienen de ervaringsverhalen van familieleden en patiënten. De gecombineerde kennis van familie, patiënt en professional wordt zo ingezet om hulpverleners te scholen anders om te gaan met familieleden en hun naasten. In lesmodules worden thema's, waarvan de familieleden en patiënten vinden dat ze belangrijk zijn, bij de hulpverleners onder de aandacht gebracht.

Lees meer