Zelfhulptraining voor mantelzorgers

Mondriaan biedt u, familie en naasten van mensen met een psychische aandoening, gratis online ondersteuning. Deze online zelfhulptraining heet ‘Betrokken Omgeving’.

Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg aan patiënten in Zuid-Limburg. Het is echter ook voor u als naaste niet makkelijk als een familielid of vriend met psychische problemen worstelt. Het kan goed zijn dat u zich machteloos voelt en vaak niet goed weet hoe u uw rol het beste kunt vervullen. Mondriaan kan en wil daarbij ondersteunen. Betrokken omgeving

Deze training biedt u inzicht in uw rol als mantelzorger en leert u vaardigheden om beter om te kunnen gaan met lastige situaties. Thema’s zoals communicatie, grenzen stellen, de effecten van negatieve denkpatronen en sociale steun komen aan bod. Elk thema geeft een handvat om de praktische en/of emotionele problemen die een rol kunnen spelen bij mantelzorg, beter aan te kunnen.

De training bestaat uit 9 onbegeleide sessies. U kunt in eigen tempo de training doorlopen. Na het afronden van de training blijven de sessies beschikbaar om informatie nog een terug te lezen of verder te oefenen.

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor mantelzorgers: volwassenen die onbetaald zorg verlenen aan een naaste (bijvoorbeeld familie of een partner) met psychische problemen. Het is een gratis preventief en ondersteunende training die zelfstandig en zonder inmenging van Mondriaan wordt doorlopen.

Start training

U start een online zelfhulptraining door zelf een inlogaccount aan te maken (zie rode pijl) op de website: https://mondriaanzelfhulp.minddistrict.nl   Aanmelden voor account

U ontvangt een bevestiging op uw e-mailadres. Klik op de link en log in met uw e-mailadres en ingestelde wachtwoord.
De zelfhulptrainingen staan vervolgens voor u klaar bij 'Start een training'. Selecteer de training van uw keuze om deze te activeren. De training doorloopt u stapsgewijs. Zodra een onderdeel afgerond is kunt u verder met de volgende sessie.

Lees meer