Persoonlijk verhaal

Frans Timmermans

Europees Commissaris Frans Timmermans: "De politiek moet het goede voorbeeld geven."

Frans Timmermans

Wat maakt volgens u dat mensen met psychische problemen negatief worden beoordeeld?

“Mensen met psychische problemen worden soms negatief beoordeeld omdat we wel goed om kunnen gaan met het weer beter worden van iemand met een gebroken been. We hebben meer moeite met aanvaarden dat iemand met psychische problemen ook gewoon ziek is en weer beter kan worden. Of de problemen onder controle kan krijgen. Daarnaast merk ik dat er vaak veel onbegrip is, zeker bij gedrag dat als afwijkend over kan komen.”


Kan de politiek iets betekenen als het om destigmatisering gaat? 

“Het goede voorbeeld geven. En mensen niet benaderen als ‘probleem’, maar als medemensen die anders zijn dan de norm. Vier dat de wereld zoveel mooie paradijsvogels kent. We moeten ook laten zien dat mensen met hun uitdaging om weten te gaan. Als het kan, zichtbaar maken dat mensen gewoon beter worden. En als ze niet beter worden, dat ze dan toch gelijkwaardig zijn aan gezonde mensen.”


Uw politieke leven vraagt ongetwijfeld veel van u, ook geestelijk. Hoe gaat u daarmee om?

“Door te genieten van mijn gezin. Mooie boeken lezen, naar mooie muziek luisteren, af en toe naar een concert of een voetbalwedstrijd gaan. Maar bovenal door te genieten van mijn vier kinderen.”