Persoonlijk verhaal

Beppie Kraft

Mondriaan wil bekende Limburgers de kans geven zich tegen stigma uit te spreken. De aftrap wordt gegeven door Beppie Kraft, die behalve zangeres ook ambassadeur is van de Health Foundation Limburg Geestelijke Gezondheid.

Beppie Kraft

Mevrouw Kraft, waarom heeft u destijds ja gezegd tegen het ambassadeurschap?

“Als artiest werd ik regelmatig benaderd om een bijdrage te leveren aan een goed doel. Dat is begrijpelijk. Maar ik wilde mijn naam graag duurzaam aan een doel verbinden. Het moest iets zijn waar ik helemaal achter kon staan. Toen psychiater Jim van Os me vroeg of ik ambassadeur van de Health Foundation Limburg Geestelijke Gezondheid wilde worden, dacht ik: ‘Ja, dat is het!’ Ik ben al heel lang geïnteresseerd in de werking van het brein. Als ik niet zangeres was geworden, was ik waarschijnlijk psycholoog geworden. Dit paste dus bij me.”


Wat houdt het in?

“Mijn taak is tweeledig. Enerzijds help ik bij het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar ziektes in het hoofd. Anderzijds wil ik met mijn ambassadeurschap iets doen tegen de stigmatisering van de psychiatrische patiënt.”

Hoe strijdt u tegen stigma?

“Ik wil mensen leren dat ze er gewoon over kunnen praten en niet besmuikt hoeven te doen. Er wordt nu in de samenleving over psychische ziektes gesproken zoals vroeger – dertig jaar geleden – over kanker. Mijn schoonvader kreeg kanker, en mensen zeiden: ‘Hij heeft de ziekte met de K.’ En dat werd dan zachtjes gezegd, alsof het iets was waar je eigenlijk niet over hoorde te spreken.

Zo gaat het nu met de geestelijke gezondheid, alsof het een schande is dat je een psychose of iets dergelijks krijgt. Alsof het verwijtbaar is.”

Waarom doen we toch zo moeilijk?

“Ik heb geen idee. Ik begrijp het niet. Ik weet alleen dat het moet veranderen, maar dat zal tijd kosten. De afgelopen jaren is het stigma dat aan dementie kleefde voor een belangrijk deel weggenomen. Mijn moeder is momenteel dementerende en daar kunnen we open over spreken. Maar ik herinner me dat ik met een kennis al pratende over het strand liep; we hadden het over van alles. Opeens zei ze op fluistertoon: ‘Heb je gehoord dat … depressief is?’ Ik vond dat toen zo raar en vroeg haar waarom ze opeens ging fluisteren. Alsof ze het over iets had dat vooral niemand mocht weten. Daar schrok zij van en het creëerde bij haar een zeker bewustzijn. Ze had het namelijk zelf niet in de gaten gehad.”

Bent u zich bewust van uw eigen kwetsbaarheid? Iedereen kan immers ziek worden.

“Jazeker. Als artiest word je geleefd. Ik heb wel eens gedacht: ‘Nu moet je oppassen Beppie want straks ben je overspannen.’ Dat is de reden waarom mijn man en ik na een drukke periode met veel optredens een ruime pauze inlassen en naar Spanje gaan. Ik heb ook het geluk dat er goed voor mij wordt gezorgd. Mijn zoon beheert mijn agenda. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg psychische ziektes waar je je niet tegen kunt weren en die je overkomen. Dat kan ook mij gebeuren.”


Heeft u een boodschap voor andere bekende Limburgers die we bij ‘Limburg tegen Stigma’ willen betrekken?

“Ja, laat goed tot je doordringen dat het iedereen kan overkomen – dus ook jou - en spreek je daarna uit tegen dat stigma. Praat er gewoon over. Wees een voorbeeld. Ik ben blij dat ik iets kan betekenen, want kijk: het is leuk om bekend te zijn en ik treed veel op, maar daar bereik ik niets mee. Behalve als ik mijn naam kan verbinden aan iets dat belangrijk is. Dan heeft het zin.”

Dit interview is afkomstig uit het Mondriaan Cliëntenmagazine uit de rubriek 'Limburg tegen stigma'.