Persoonlijk verhaal

Julliëtte van Eerd

Julliëtte van Eerd wil zich als bestuurder van Mondriaan graag uitspreken tegen stigma: "Ik houd er niet van om mensen te beoordelen."

Julliëtte van Eerd Begrijp jij waar stigma vandaan komt?

Volgens mij plakken wij etiketten op mensen om overzicht te creëren: zij is een carrièrevrouw of hij is een alternatieveling. Tegelijkertijd doe je hiermee mensen tekort; iedereen is zoveel meer dan dat ene label. Ik houd er zelf helemaal niet van om mensen te beoordelen. Zo ben ik niet grootgebracht.

Maar waarom worden psychiatrische patiënten vaak negatief beoordeeld?

Ik denk omdat mensen vaak niet begrijpen wat een psychische ziekte is en wat dat betekent. Iemand die last heeft van psychose wordt bijvoorbeeld als psychotisch bestempeld maar dan kijk je niet verder dan de kwetsbaarheid van deze persoon. Onbekend maakt dan onbemind.

Ben je zelf wel eens bang om psychisch ziek te worden?

Ik weet uiteraard dat dit iedereen kan overkomen, dus waarom mij niet. Maar ik heb in mijn leven in korte tijd een aantal heftige dingen meegemaakt en merkte dat die mij niet uit balans brachten. Mocht het mij toch ooit overkomen, dan heb ik mijn eigen gevoeligheid hiervoor dus niet gezien. Ik hoop dat mensen dan voorbij het ziektebeeld kunnen kijken.

Het erkennen van een psychische kwetsbaarheid vinden mensen moeilijk. Waarom toch?

We moeten er niet omheen draaien; een negatief oordeel van anderen vanwege die kwetsbaarheid komt voor en is reëel. Een terughoudende opstelling is daardoor begrijpelijk. Het zou anders moeten zijn, maar als je bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek aangeeft dat je een periode depressief bent geweest, zal menig werkgever twijfelen over een aanstelling. Dat is jammer, want ik ken genoeg mensen die na zo’n fase en eventuele behandeling veel sterker uit de strijd gekomen zijn.

Wat kunnen we doen om stigma terug te dringen?

We moeten mensen informeren over de achtergrond van bepaald gedrag dat soms als afwijkend wordt ervaren. Mental Health First Aid – eerste hulp bij psychische klachten - gaat ons daarbij helpen. Het is bewezen dat door deze cursus de kennis over psychische ziektebeelden toeneemt, en daardoor ook het begrip voor de ander. Ik geloof echt in dit programma. Iedereen zou een psychische EHBO, ofwel MHFA, moeten volgen. 

Heeft Mondriaan een verantwoordelijkheid bij het verkleinen van die afstand tussen mensen?

Onze primaire verantwoordelijkheid is het leveren van goede zorg. Maar voor het welzijn van de patiënt is het belangrijk dat hij goed kan functioneren in de maatschappij en dan hoort het verkleinen van die afstand daar dus bij. Daarom organiseren wij themabijeenkomsten, geven we voorlichting en zijn we gestart met de cursus Mental Health First Aid. 

Gaan we bij het terugdringen van stigma creatief genoeg te werk?

Het kan altijd beter. Wij zouden ons als instelling nog meer open mogen stellen. Misschien dat in de toekomst onze FACT-teams nog meer kunnen samenwerken met de sociale wijkteams van de gemeente. Een gezamenlijke inloop, bijvoorbeeld, dat zou mooi zijn. Ook de verdere verbreding van ervaringsdeskundigheid, richting sociaal domein, zou hieraan een bijdrage kunnen leveren. Kortom, we doen veel, maar er is op dit vlak ook nog genoeg te doen.