Persoonlijk verhaal

Ralf

Mijn grootste overwinning is dat ik nu al twee jaar zelfstandig woon. Ik heb nu heel andere en meer sociale contacten. Het grappige is dat degene waar ik vroeger de grootste ruzie mee had nu beschouw als mijn vriend.

Ralf Ralf Afgelopen december kon ik verhuizen van de Beschermde Woonvorm van Mondriaan naar een klein appartement dankzij WMO extramuraal (destijds VPT project -volledig pakket thuis). Ik krijg als ik het nodig heb thuis begeleiding. Een ik kan altijd terecht bij mijn sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psychiater bij de beschermde woonvorm BW Herle van Mondriaan. Ik heb nu meer rust, privacy en minder regels waar ik me aan moet houden. Als je met een aantal mensen samenwoont, zoals in BW Herle, zijn er natuurlijk regels waar je je als bewoner aan moet houden. Ik heb nu meer eigen verantwoordelijkheid en zit daardoor beter in mijn vel. 

Hoe kwam je bij Mondriaan terecht?

Met een rechterlijke machtiging ben ik 11 jaar geleden verplicht opgenomen bij Mondriaan. De psychiater stelde de diagnose schizofrenie. Ik zag toen niet in dat ik ziek was. Ik wist dat ik psychotische symptomen had maar dacht dat het ergens anders door kwam. Ik heb verschillende psychoses gehad. Tijdens mijn ziekte ben ik mijn woning kwijtgeraakt en na opnames in de kliniek uiteindelijk terechtgekomen bij Beschermd Wonen van Mondriaan. 

Hoe ziet je week er nu uit?

Ik werk op verschillende dagbestedingen met een arbeidsmatig karakter. Op de grafische afdeling van de De Brök maak ik bijvoorbeeld boekjes en doen we vouwwerk voor de Repro van Mondriaan. Daarnaast knap ik computers op en ben ik twee dagdelen op het ontmoetingscentrum (OCH) waar we vooral creatieve zaken doen. Ik heb die discipline en regelmaat in mijn leven nodig. Ik heb niet altijd zin maar ga wel. De hele dag thuiszitten is niets voor mij. Die 26 uur dagbesteding is heel belangrijk voor me.

Wat wil je iemand meegeven die nu ziek is?

Zoek hulp, ik weet dat dit niet makkelijk is maar het is de juiste oplossing. Je moet de moed niet opgeven, er is altijd hoop voor de toekomst. Met mij gaat het goed nu.

Voor de foto is gebruik gemaakt van een model