GEANNULEERD: Zelfhulpgroep Ouders van kinderen met alcohol/drugsgebruik

dinsdag 7 april 2020

Lotgenotencontact

Update: De zelfhulpgroep voor ouders van kinderen met alcohol/drugsgebruik van 7 april a.s. gaat niet door vanwege de maatregelen rond het coronavirus.

Gebruikt uw kind alcohol of drugs? Is er sprake van afhankelijkheid/verslaving bij uw kind en wilt u graag weten hoe andere ouders hiermee omgaan? Of wilt u graag uw ervaringen delen met andere ouders? Mogelijk is de zelfhulpgroep 'Ouders van kinderen met alcohol of drugsgebruik' dan iets voor u.

Deze zelfhulpgroep is een lotgenotengroep van ouders met middelengebruikende en/of verslaafde kinderen. Aan deze doorlopende open groep (bij plaats in de groep kunt u altijd instromen) kunt u zowel als ouderpaar als individueel deelnemen.

In gesprek met de groep deelt u ervaringen met andere ouderparen van middelengebruikende kinderen. Ook kunt u steun vinden bij elkaar zodat gezonde aspecten van het gewone leven weer opgepakt kunnen worden c.q. intact blijven.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de zelfhulpgroep vinden iedere 1e dinsdag van de maand plaats, van 19.30 uur - 22.00 uur, op onze locatie op de John F. Kennedylaan 305 in Heerlen en worden ondersteund door een hulpverlener van Mondriaan.

Aanmelden

Denkt u dat deze zelfhulpgroep iets voor u is? Neem dan vrijblijvend contact op met:

  • J. Hartman, maatschappelijk werkster Mondriaan T 088 506 7700 
  • M. Slechtweg, gespreks/groepsleidster van de zelfhulpgroep T 046 437 6523

Tijdens de eerste (instroom)bijeenkomst kunt u kennis maken met de zelfhulpgroep en krijgt u meer informatie over wat u kunt verwachten van de vervolgbijeenkomsten. Om deel te nemen aan deze groep is het niet noodzakelijk dat uw kind in zorg is bij Mondriaan of bij een andere GGZ instelling. Iedere ouder van kinderen met middelengebruik of verslavingsproblematiek kan instromen. Aanmelden voor de groep is verplicht.