Wil jij iets betekenen voor andere jongeren?

Dinsdag 25 juni 2019

Themabijeenkomst

Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? Heb jij een psychische kwetsbaarheid, maar heb je daar mee leren omgaan? En wil jij je ervaringen inzetten bij het herstel van anderen? Misschien is ervaringsdeskundigheid dan iets voor jou! Mondriaan organiseert op dinsdag 25 juni een themabijeenkomst over de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de Jeugd GGZ.

Herstel en ervaringsdeskundigheid

Herstel is in de Jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) relatief nieuw. Herstel gaat over iets anders dan genezing. In een herstelproces zoeken we naar een persoonlijke balans. De balans tussen de unieke persoon die iedereen is en degene die lijdt aan een psychische kwetsbaarheid en daarmee moet leren omgaan.

Inzet van ervaringsdeskundigheid is een belangrijke pijler binnen Mondriaan. Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van jongeren die in zorg zijn. Deze ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen in te zetten ten behoeve van het herstel. Zij hebben persoonlijk contact met de jongeren in zorg en dragen bij aan het herstelproces dat de jongeren doormaken. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt.

Mondriaan zet ervaringsdeskundigen veelvuldig in bij herstelondersteuning voor volwassenen en wil dit ook in de zorg voor kinderen en jeugdigen doen. Daarom is Mondriaan op zoek naar geschikte kandidaten.

Meer over deze bijeenkomst

Op deze avond vertellen we je alles over de rol en betekenis van ervaringsdeskundigen binnen de Jeugd GGZ, alsook over opleidingen.

Datum en locatie

Dinsdag 25 juni 2019 in Filmzaal Mondriaan, John F. Kennedylaan 301, Heerlen, 19.30u-21.30u.

Themabijeenkomst bijwonen?

Wil je meer weten over inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de Jeugd GGZ of heb je interesse om ervaringsdeskundige te worden? De avond is voor iedereen die meer wil weten over ervaringsdeskundigheid en is gratis toegankelijk. Aanmelden is gewenst, maar niet noodzakelijk en kan via onderstaand aanmeldformulier.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Mark Blaauw, Ervaringsdeskundige Mondriaan T 088 506 9343 of via mail.