Wijsplús, een cursus om wijzer van te worden! (55+)

nieuwe startdatum wordt z.s.m. gepubliceerd

Cursus

Mondriaan introduceert in Maastricht, voor mensen van 55 jaar en ouder, de cursus Wijsplús.

Deze training leert vaardigheden waarmee u kunt voorkomen dat u met het ouder worden in een negatieve spiraal van angst of somberheid komt. 

In Wijsplús gaat het erom dat u zich bewust wordt van denkpatronen die een negatieve invloed hebben op hoe u zich voelt en de vaardigheden te leren om dat te doorbreken.

Piet: "Ik was altijd maar aan het piekeren. Tot ik op aanraden van een vriend deelnam aan Wijsplús. In die training heb ik ontdekt dat als je denkt, er vanzelf probleemgedachtes ontstaan. Ga maar eens op de bank zitten en denk een uurtje na. Voor je het weet heb je een probleem bedacht: je had eigenlijk de tuin al gesnoeid moeten hebben, je zwager zorgt niet goed voor je zus, en de manier waarop je met pensioen bent gestuurd zit je ook niet lekker.

Dat hoeft niet zo erg te zijn. Maar mijn gedachten waren vaak kritisch, negatief en zorgelijk. Ik nam ze allemaal serieus en werd daar behoorlijk onrustig van. In feite fantaseerde ik er op los en dacht vervolgens dat wat ik had bedacht, de waarheid was.

Pas toen ik in Wijsplus leerde te onderzoeken hóe ik dacht en of mijn gedachten eigenlijk wel klópten, kwam ik weer tot rust. Door Wijsplús begrijp ik mijzelf nu veel beter. Ik begríjp waarom ik zo piekerde. Ik begríjp waarom het léék alsof mijn gedachten de enig juiste waren. Ik begrijp nu dat dat niet zo was. Ook in je denken kun je keuzes maken …. Over het algemeen denken wij mensen echt té veel!"

Informatie en aanmelden

De cursus is onlangs gestart. Nieuwe startdata worden tzt hier gepubliceerd.

De cursus vindt plaats bij Mondriaan aan de Vijverdalseweg 1 in Maastricht. Voor aanvang van de cursus vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de cursusleider. Daarin wordt samen met u bekeken of u baat kunt hebben bij deze cursus. De cursuskosten zijn € 30,-

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Mondriaan Preventie T 088 506 7200/06 130 546 57 of via e-mail.