Training 'Plezier op school', voor aanstaande brugklassers

Start o.a. 21 augustus 2017

Cursus

Naar de brugklas? Leuk? Spannend! Veel aanstaande brugklassers zijn onzeker over het contact met hun nieuwe klasgenoten. Speciaal voor deze kinderen, die nu nog in groep 8 zitten en straks naar het voortgezet onderwijs gaan, geeft Mondriaan in de zomervakantie de training 'Plezier op School'. Leerlingen die in de regio Parkstad Limburg, Maastricht en Heuvelland naar school gaan, kunnen gratis aan deze training deelnemen.

Aan het eind van dit schooljaar vindt weer de grote uittocht plaats uit groep 8, waarna de leerlingen na de zomervakantie vol verwachtingen aan de brugklas in het voortgezet onderwijs beginnen. De meeste leerlingen vinden die overstap hooguit wat spannend, maar sommigen zijn echt onzeker over het contact met nieuwe klasgenoten. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen die op de basisschool onvoldoende voor zichzelf opkomen, zichzelf overschreeuwen, buitengesloten worden of anderen pesten. Leerlingen die wel wat hulp kunnen gebruiken om vanaf de eerste schooldag in de brugklas een goede start te maken, kunnen deelnemen aan de zomertraining ‘Plezier op School’.

In deze training leren de aanstaande brugklassers hoe zij zelfverzekerder kunnen worden en doen zij kennis op over het omgaan met anderen, over het aangaan van vriendschappen en over samenwerken. De deelnemers zien dat zij niet de enigen zijn voor wie het contact met anderen wel eens problemen oplevert. Ze oefenen nieuwe vaardigheden voor moeilijke situaties in de omgang met anderen. Zo kunnen zij met meer vertrouwen aan de brugklas beginnen.

'Plezier op School' wordt aangeboden door de preventieafdeling van Mondriaan in samenwerking met diverse organisaties in de regio.

Meer informatie en aanmelden

De training van twee dagen wordt gegeven op maandag 21 en dinsdag 22 augustus en op donderdag 24 en vrijdag 25 augustus (afhankelijk van de groepsindeling). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Marion Heijmans en Mark Meijer van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen, afdeling Preventie, T 088 – 506 6115 of via een mail naar Preventie Mondriaan Kinderen en Jeugdigen.

Lees meer: