Partner van angstpatiënt: vaak vergeten

Maandag 18 juni 2018

Themabijeenkomst

De angsten, fobieën en paniekstoornissen van een patiënt hebben doorgaans een behoorlijke invloed op het leven van de partner van de angstpatiënt. Voor de partner is het moeilijk te doorgronden om welke klachten het gaat en hoe die worden ervaren in het dagelijkse functioneren. Daarom organiseert de stichting 'Omgaan Met Angst' een informatie-avond over en voor partners.

De partner wil enerzijds alles in het werk stellen om de angstpatiënt te ontlasten en te helpen het leven leefbaar te maken. Anderzijds wordt het leven van de partner ook vaak sterk beïnvloed en meestal ook ingeperkt door de angsten, paniek en fobieën van de patiënt. De partner verkeert als het ware in een spagaat en vraagt zich voortdurend af of hij of zij het wel goed doet. Daarnaast vraagt de patiënt veel – meestal onbewust – aandacht, waardoor de partner zich tekortgedaan kan voelen.

Tijdens de informatieavond staat de invloed van een angststoornis op de directe omgang van de patiënt ( partner) centraal. Het belang van het hebben van inzicht in de klachten van de patiënt wordt  besproken. Ook krijgt u uitleg over de wijze waarop de partner concreet kan worden betrokken bij de behandeling van de stoornis. Hiervoor is een deskundige van Mondriaan aanwezig. Iemand van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Personen (LSFVP) zal vanuit haar werk inspelen op het thema van de avond. Daarnaast vertellen partners over hun ervaringen.

Meer informatie

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 juni in het Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht. Voor partners van angstpatiënten, waarbij de patiënt en andere belangstellenden natuurlijk ook welkom zijn. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en is gratis toegankelijk. 

Voor meer informatie: www.omgaanmetangst.nl , info@omgaanmetangst.nl of tel.: 088-5069413