De Nieuwe GGz, wat betekent dat voor mij en mijn omgeving?

vrijdag 22 november 2019

Informatiebijeenkomst

Tijdens de Martinushuislezing van vrijdag 22 november, die Mondriaan organiseert, staan we stil bij De Nieuwe GGz en wat dat voor u als burger kan betekenen.

De onlangs opgerichte coöperatie De Nieuwe GGz  (DNG) Zuid Limburg heeft de ambitie om de psychische gezondheid van de bewoners in Zuid-Limburg te verbeteren.
Zij hanteert hierbij de principes uit het boek ‘Goede GGZ’ en steekt onder meer in op positieve gezondheid. Daarnaast gaat de coöperatie inzetten op preventie, wijkgerichte zorg, zorg op maat, ervaringsdeskundigheid en eHealth.

Deze samenwerking en nieuwe manier van zorgorganisatie roept mogelijk vragen bij u op:

  • Wat is de Nieuwe GGz?
  • Wat zijn de principes van de ‘Goede GGZ’?
  • Wat is positieve gezondheid?
  • Wie gaat er samenwerken en hoe merk ik dat als burger?
  • Wat betekent het voor mij als de zorg meer in mijn eigen omgeving wordt georganiseerd?
  • etc.

Tijdens de Martinushuislezing op vrijdag 22 november geeft Boris Klingenberg, psychiater FACT-team 3 Maastricht van Mondriaan, meer informatie.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de Nieuwe GGz.   

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 22 november 13.30-15.00 uur in het Martinushuis, Turennestraat 30 in Maastricht. Aanmelden is niet nodig.

Meer over de coöperatie

De coöperatie DNG Zuid-Limburg is op 1 augustus 2019 door HOZL, Leger des Heils , LEVANTOgroep, MET ggz, MUMC, Mondriaan, ZIO en Zuyderland opgericht. DNG Zuid-Limburg kent een open constructie waarbinnen iedere relevante partij wordt uitgenodigd om mee te doen met de Nieuwe GGZ beweging mits men de uitgangspunten en ambities onderschrijft. Ze zoekt de samenwerking met gemeentes, zorgkantoor en zorgverzekeraars om gezamenlijk op basis van lange termijn afspraken en randvoorwaarden de gestelde ambities te realiseren.