Cursus 'Herstellen doe je zelf!'

start op 3 en 5 februari 2020

Activiteit

Bent u herstellende van een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving en wilt u graag zelf actief aan uw herstel werken en de kracht uit uzelf halen? Bureau Herstel van Mondriaan biedt de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ aan.

Over de cursus

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur die geleid worden door ervaringsdeskundigen. Iedere cursusgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Het werkboek is de leidraad voor de cursisten. Tijdens elke bijeenkomst staat er één thema centraal waar u mee te maken krijgt als u herstellende bent van een ontwrichtende gebeurtenis op het gebied van de geestelijke gezondheid (inclusief verslaving). Onder begeleiding van twee ervaringsdeskundige cursusleiders bespreekt u een thema en wisselt u samen met de deelnemers ervaringen uit. Ook oefent u middels opdrachten praktische vaardigheden.

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • de betekenis van herstel voor de deelnemers
 • persoonlijke ervaringen met herstel
 • persoonlijke wensen voor de toekomst
 • keuzes maken
 • doelen stellen
 • deelnemen aan de maatschappij
 • rollen in het dagelijks leven
 • persoonlijke waarden
 • sociale steun uit de directe omgeving
 • hulpbronnen
 • empowerment en assertiviteit.

De kracht van regie

Elementen die de cursus waardevol maken zijn het verkennen van de eigen herstelmogelijkheden, de stimulans om de regie van uw eigen leven weer in de hand te krijgen, het leren van ervaringen van anderen, sociale steun en huiswerkopdrachten.

Meer informatie en aanmelden

De cursus is laagdrempelig, gratis te volgen en bedoeld voor mensen die bezig zijn met hun herstel van psychische ontwrichting en verslavingsproblemen. Ieder die naar zichzelf wil kijken en die wil groeien in zijn herstel is welkom. U hoeft hiervoor niet in behandeling te zijn bij Mondriaan.

De cursus start:

 • op maandag 3 februari, van 13.00 tot 15.00 uur, locatie Meezenbroekerweg 1 in Heerlen.
 • op woensdag 5 februari, van 13.00 tot 15.00 uur, locatie Meezenbroekerweg 1 in Heerlen.

Er vinden 12 wekelijkse bijeenkomsten plaats. Meer informatie of interesse in de cursus Herstellen doe je zelf? Neem dan contact op met Bureau Herstel 

Zie ook: de flyer 'Herstellen doe je zelf!'