'Angst de baas' voor 55+

start o.a. 9 juli 2019

Cursus

De cursus ‘Angst de baas’ voor mensen van 55 jaar en ouder helpt u om minder te piekeren en beter om te gaan met angst.

Deze cursus is gericht op het verkrijgen van kennis over angst en inzicht in het ontstaan van het klachtenpatroon. Het accent ligt op het leren van vaardigheden om de angstklachten te lijf te gaan. Daarnaast biedt de cursus gelegenheid voor onderlinge erkenning en herkenning.

Cognitieve therapie is belangrijk in de cursus. U leert hierdoor hoe u invloed uitoefent op uw angst. De mate van angst heeft immers alles te maken met de manier waarop u denkt.

Deze 10 wekelijkse start altijd in het voor- en najaar. De cursus vindt plaats in Heerlen, John F. Kennedylaan 301. Voor aanvang van de cursus is er een individueel kennismakings-gesprek met de cursusleider. Daarin wordt samen met u bekeken of u baat kunt hebben bij deze cursus. De cursuskosten zijn € 30,-.

Planning 'Angst de baas'

De cursus is onlangs gestart en start weer in 2019:

  • van 9 juli t/m 27 augustus 2019, iedere dinsdagochtend 10.00 – 12.30 uur. De terugkomdag vindt plaats op 17 december 2019.

Bij meer dan zes deelnemers vindt de cursus ook plaats:

  • van 11 juli t/m 29 augustus 2019, iedere donderdagochtend van 10.00 - 12.30 uur. De terugkomdag vindt plaats op 19 december 2019.

Ook start de cursus weer in het najaar van 2019. Exacte data worden op een later tijdstip hier gepubliceerd. 

Aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Mondriaan Preventie T 088 506 7200/06 130 546 57 of via e-mail.

Lees meer: