'Angst de baas' voor 55+

start in najaar 2020

Cursus

De cursus ‘Angst de baas’ voor mensen van 55 jaar en ouder helpt u om minder te piekeren en beter om te gaan met angst.

De mate van angstig zijn heeft alles te maken met de manier waarop u denkt. In deze cursus komt u meer te weten over uw angstgevoelens en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Daarnaast biedt de cursus gelegenheid voor onderlinge erkenning en herkenning. 

Deze cursus start altijd in het voor- en najaar en vindt plaats bij Mondriaan, locatie Welland, John F. Kennedylaan 305 in Heerlen. Voor aanvang van de cursus is er een individueel kennismakings-gesprek met de cursusleider. Daarin wordt samen met u bekeken of u baat kunt hebben bij deze cursus. De cursuskosten zijn € 30,-.

Planning 'Angst de baas'

De cursus, bestaande uit 8 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst, is onlangs gestart. Nieuwe startdata in het najaar worden hier t.z.t. gepubliceerd. 

Aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met trainer Marion Heijmans T 06-23848093 of Arthur Kleisterlee T 06-33034863 of met afdeling Preventie via e-mail.

Lees meer: