'Angst de baas' voor 55+

start o.a. 16 oktober 2018

Cursus

De cursus ‘Angst de baas’ voor mensen van 55 jaar en ouder helpt u om minder te piekeren en beter om te gaan met angst.

Deze cursus is gericht op het verkrijgen van kennis over angst en inzicht in het ontstaan van het klachtenpatroon. Het accent ligt op het leren van vaardigheden om de angstklachten te lijf te gaan. Daarnaast biedt de cursus gelegenheid voor onderlinge erkenning en herkenning.

Cognitieve therapie is belangrijk in de cursus. U leert hierdoor hoe u invloed uitoefent op uw angst. De mate van angst heeft immers alles te maken met de manier waarop u denkt.

Deze 10 wekelijkse start altijd in het voor- en najaar. De cursus vindt plaats in Heerlen, John F. Kennedylaan 301. Voor aanvang van de cursus is er een individueel kennismakings-gesprek met de cursusleider. Daarin wordt samen met u bekeken of u baat kunt hebben bij deze cursus. De cursuskosten zijn € 30,-.

Planning 'Angst de baas'

In 2018 vindt de cursus plaats:

  • van 16 oktober t/m 4 december 2018, iedere dinsdagochtend 10.00 – 12.30 uur. De terugkomdag vindt plaats op 15 januari 2019.

Bij meer dan zes deelnemers vindt de cursus ook plaats:

  • van 18 oktober t/m 6 december 2018, iedere donderdagochtend van 10.00 - 12.30 uur. De terugkomdag vindt plaats op 17 januari 2019. (deze start bij meer dan 6 deelnemers)

Aanmelden

Voor aanmelding en/of informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Mondriaan Ouderen T 088 506 63 63 of secretariaat.ouderen@mondriaan.eu

Lees meer: