Training Plezier op School voor aanstaande brugklassers

Training Plezier op School voor aanstaande brugklassers

23 mei 2016

Veel aanstaande brugklassers zijn onzeker over het contact met hun nieuwe klasgenoten. Speciaal voor deze kinderen, die nu nog in groep 8 zitten en straks naar het voortgezet onderwijs gaan, geeft Mondriaan in de zomervakantie de training ‘Plezier op School’. Leerlingen die in de regio Parkstad, Maastricht en Heuvelland naar school gaan, kunnen gratis aan deze training deelnemen.

Aan het eind van dit schooljaar vindt weer de grote uittocht plaats: de leerlingen van groep 8 verlaten de hun zo vertrouwde basisschool om na de zomervakantie vol verwachtingen aan de brugklas in het voortgezet onderwijs te beginnen. De meeste leerlingen vinden die overstap hooguit wat spannend, maar sommigen zijn echt onzeker over het contact met nieuwe klasgenoten. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen die op de basisschool onvoldoende voor zichzelf opkomen, zichzelf overschreeuwen, buitengesloten worden of anderen pesten.

Leerlingen die wel wat hulp kunnen gebruiken om vanaf de eerste schooldag in de brugklas een goede start te maken, kunnen deelnemen aan de zomertraining ‘Plezier op School’. In deze training leren de aanstaande brugklassers hoe zij zelfverzekerder kunnen worden en doen zij kennis op over het omgaan met anderen, over het aangaan van vriendschappen en over samenwerken. De deelnemers aan deze groepstraining merken dat zij niet de enigen zijn bij wie het contact met anderen wel eens problemen oplevert. Samen oefenen ze vaardigheden voor moeilijke situaties in de omgang met anderen. Zo kunnen zij met meer vertrouwen aan de brugklas beginnen.

‘Plezier op School’ wordt aangeboden door de afdeling Preventie van Mondriaan in samenwerking met diverse organisaties in de regio. De training van twee dagen wordt gegeven in de laatste week van de zomervakantie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marion Heijmans en Mark Meijer
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen, afdeling Preventie
T 088 – 506 6115 - preventie.kj@mondriaan.eu