Wijsplús, een cursus om wijzer van te worden! (55+)

start o.a. op 10 juli 2017

Cursus

Mondriaan Ouderen organiseert, voor mensen van 55 jaar en ouder, in Maastricht de cursus Wijsplús.

In deze cursus leert u vaardigheden waarmee u kunt voorkomen dat u met het ouder worden in een negatieve spiraal van angst of somberheid komt. 

In Wijsplús gaat het erom dat u zich bewust wordt van denkpatronen die een negatieve invloed hebben op hoe u zich voelt en de vaardigheden te leren om dat te doorbreken.

Informatie en aanmelden

De cursus start, met maximaal 6 deelnemers per groep, op:

  • Maandag 10 juli 2017 van 10.00 tot 12.30 uur in Mondriaan aan de Vijverdalseweg 1 in Maastricht. Er zijn tien wekelijkse bijeenkomsten, met daarna een terugkomdag op maandag 13 november.

Voor aanvang van de cursus vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de cursusleider. Daarin wordt samen met u bekeken of u baat kunt hebben bij deze cursus. De cursuskosten zijn € 30,-

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Mondriaan Ouderen. T 088 - 50 66 363 of secretariaat.ouderen@mondriaan.eu