Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Dit topklinisch centrum is het superspecialisme binnen Mondriaan Ouderen. We zijn expert op het gebied van de diagnostiek, behandeling, gedragsadvisering en wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan Ouderen erkend TOPGGz

Het expertisecentrum persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen kreeg in maart 2017 het TOPGGz keurmerk van Stichting Topklinische GGz! Daarmee heeft Mondriaan het eerste topklinisch centrum in Nederland op het gebied van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Noud Engelen, directeur Mondriaan Ouderen (links op de foto): “Het TOPGGz keurmerk is een belangrijke erkenning van ons hoog specialistisch werk maar bovenal een stimulans en legitimatie voor verdere doorontwikkeling op dit uitermate boeiende en relevante terrein.”

Waarmee houdt het topklinisch centrum zich bezig?

Persoonlijkheidsonderzoek

Diagnostiek van sterke en zwakke persoonlijkheidseigenschappen om een behandelindicatie te stellen of gerichte omgangsadviezen te geven. We gebruiken specifieke voor ouderen ontwikkelde of gevalideerde persoonlijkheidstests.

Innovatieve behandelingen

Het gaat om ambulante of klinische behandelinterventies gericht op de persoonlijkheid bij ouderen die niet of nauwelijks in Nederland worden verricht maar waar eerste wetenschappelijke studies of klinische ervaringen aantonen dat ouderen er baat van hebben.

Gedragsadvisering

We hanteren hierbij een specifiek model gericht op de kernbehoeften van de oudere persoon als aangrijpingspunt in de bejegening voor mantelzorgers en professionals.

Second opinion & consultaties

Huisartsen, GGz-instellingen, VVT-sector, somatische sector (o.a. klinische geriatrie) kunnen ons om advies vragen. Hiervoor zijn op iedere dinsdag- & donderdagochtend van 9.00-10.00 uur en op de eerste donderdag van de maand van 11.00-12.30 uur structurele 'spreekuren' ingepland.

Wetenschappelijk onderzoek

Het expertisecentrum heeft een eigen onderzoekslijn met leerstoel op het gebied van patiëntgebonden onderzoek naar de diagnostiek, behandeling en omgang van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Naast onze eigen wetenschappelijke studies stimuleren we graag nieuwe onderzoeksinitiatieven in Nederland en België. Verwijzingen naar relevante wetenschappelijke publicaties vindt u hier.

Onderwijs

We verzorgen onderwijs op maat voor professionals in de zorg. Ook zijn we actief binnen het (post)academisch onderwijs op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, zoals binnen de opleiding tot verpleegkundig specialist, ouderenpsychiater, klinisch geriater, huisarts of gezondheidszorgpsycholoog.

Patiënten & naastbetrokkenen

We verzorgen infobijeenkomsten voor patiënten en naastbetrokkenen. Binnen de Cliëntenraad van Mondriaan Ouderen gaat specifieke aandacht uit naar behandelthema’s gericht op persoonlijkheidsproblematiek.

Aansturing

Jacquelien Boschker en Bas van AlphenHet topklinisch centrum wordt inhoudelijk aangestuurd door prof. dr. Bas van Alphen. Hij is bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en gezondheidszorg-psycholoog/manager behandelzaken van dit centrum. De bedrijfsvoering van het topklinisch centrum is in handen van Jacquelien Boschker, manager bedrijfsvoering bij Mondriaan Ouderen. De aansturing van Mondriaan Ouderen is in handen van directeur drs. N. Engelen, klinisch psycholoog-directeur Mondriaan Ouderen.

Contactgegevens

Bas van Alphen: b.van.alphen@mondriaan.eu, 088 - 506 6363 

Bas van Alphen heeft als psycholoog ruim twintig jaar werkervaring met ouderen met persoonlijkheidsstoornissen in de GGz. In 2006 promoveerde hij op de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen aan de Radboud Universiteit. In 2012 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel met persoonlijkheidsstoornissen als wetenschappelijk aandachtsgebied. Hij verzorgt hierover (inter)nationaal onderwijs.

Jacquelien Boschker: j.boschker@mondriaan.eu, 088 - 506 6363 

Jacquelien Boschker werkt sinds 2000 als manager bij Mondriaan. In eerste instantie binnen Mondriaan Volwassenenzorg en vanaf 2001 als manager bij Mondriaan Ouderen. Daarvoor was ze 15 jaar manager bij jeugdzorg van de GGzE. Binnen Mondriaan Ouderen is Jacquelien momenteel verantwoordelijk als manager bedrijfsvoering van Ambulant Heerlen en Maastricht alsmede het derdelijns zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. 

Nieuws

  • Op 3 maart 2017 ontving Persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan Ouderen het TOPGGz keurmerk van de Stichting Topklinische GGz. Daarmee heeft Mondriaan het eerste topklinisch centrum ouderenpsychiatrie in Nederland met expliciete focus op persoonlijkheidsstoornissen.
  • Op 12 april was Bas van Alphen in de uitzending bij L1 Radio om uitleg te geven over persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen en om te vertellen over het Keurmerk TOPGGz. Luister hier naar het interview.
  • Op 11 mei vond in Lunteren het NtVP-symposium plaats over levensloop en trauma. NtVP staat voor Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma. Ellen Gielkens en Dr. Sjacko Sobczak verzorgden een sessie over “persoonlijkheidspathologie bij ouderen".
  • Op Woensdag 22 maart en 5 juli vonden in 2017 al bijeenkomsten van Expertpanel Persoonlijkheid & Ouderen (EPO) plaats. Er zijn nog twee bijeenkomsten gepland, namelijk op 27 september en 6 december van 10.00-12.00 uur bij RINO-Zuid in Eindhoven. Aanmelden kan door een mail te sturen naar prof. dr. Bas van Alphen, voorzitter EPO, (b.van.alphen@mondriaan.eu).

Deel van het topklinisch team

De foto van het team is gemaakt door Vivian Beks.